Calendarul campaniei electorale pentru alegerile din Mangalia (document)

0
214

Biro­ul Elec­to­ral Judeţean a întoc­mit pro­gra­mul calen­da­ris­tic pen­tru rea­li­za­rea acti­vi­tă­ţi­lor refe­ri­toa­re la orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea ale­ge­ri­lor la Man­ga­lia pen­tru fun­cţia de pri­mar şi pen­tru Con­si­li­ul Local, din 24 iunie.

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă a înce­put ieri, 14 iunie şi se va ter­mi­na pe 23 iunie, la ora 07.00.

calen­dar » Vezi docu­ment 

Sur­sa: ziu­a­con­stan­ta, 15 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply