PER Mangalia invită cetăţenii la acţiunea de ecologizare „Let’s do it, Romania!”

0
216

 “Let’s do it, Roma­nia!“, cam­pa­nia naţio­na­lǎ de curǎţe­nie în toa­tǎ ţara într‑o sin­gu­rǎ zi,  ajun­ge sâm­bǎ­tǎ, 12 mai 2012, la Man­ga­lia, prin pro­iec­tul ZIUA NAŢIONALĂ A CURĂŢENIEI, susţi­nut de echi­pa Par­ti­du­lui Eco­lo­gist Român, fili­a­la Man­ga­lia.

Echi­pa PER a luat ini­ţi­a­ti­va de a orga­ni­za la nivel local aceas­tǎ cam­pa­nie de curǎţe­nie a Româ­ni­ei, cu dorinţa cla­rǎ şi obiec­ti­vul bine con­tu­rat de a adu­ce o schim­ba­re în ima­gi­nea actu­a­lǎ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

În vede­rea eco­lo­gi­ză­rii Man­ga­li­ei, PER îşi doreş­te impli­ca­rea direc­tǎ a popu­la­ţi­ei. „Aştep­tǎm sǎ ni se alǎ­tu­re man­ga­li­oţi într-un număr cât mai mare, care sǎ depu­nǎ un minim efort pen­tru un oraş curat şi un vii­tor sǎnǎ­tos”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al PER.

PER pro­mi­te sǎ se impli­ce şi în vii­tor în toa­te pro­iec­te­le care susţin pro­te­ja­rea natu­rii şi nu numai, ast­fel încât locu­i­to­rii din Man­ga­lia sǎ poa­tǎ trǎi într-un mediu priel­nic şi curat.

Spri­ji­nul popu­la­ţi­ei, cu carac­ter de volun­ta­ri­at este foar­te impor­tant şi de ace­ea lan­săm che­ma­rea: Înscrie-te şi TU alǎ­turi de noi!”, se mai pre­ci­zea­ză în comu­ni­ca­tul mai sus menţio­nat.

Volun­ta­rii sunt aştep­ta­ţi la sedi­ul PER, din stra­da Oituz nr.5, clǎ­di­rea Avân­tul (în spa­te­le Poş­tei vechi).

ziuaconstanta.ro, dumi­ni­ca, 06 Mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele