Măsuri istorice anunţate de premierul Victor Ponta

0
244

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a anu­nţat că a oprit reţi­ne­rea CASS-ului de la pen­sio­nari şi a pre­ci­zat că a intro­dus aceas­tă pro­ble­mă în scri­soa­rea către FMI. Înce­pând cu luna iunie pen­sio­na­rii vor pri­mi banii îna­poi în tranşe luna­re. Pon­ta a ţinut să îi asi­gu­re pe buge­tari că şi ei vor pri­mi mări­ri­le sala­ri­a­le anu­nţa­te tot din luna iunie.

Buge­ta­rii vor pri­mi o pri­mă tranşă de 8% în luna iunie şi, urmea­ză să pri­meas­că, în luna octom­brie sau noiem­brie o altă tranşă de 8%.

Pen­sio­na­rii cu pen­sii mai mici de 740 nu vor mai plăti impo­zit, aces­ta păs­trân­du-se doar pen­tru cele care depă­şesc suma res­pec­ti­vă. Sta­tul va impo­zi­ta doar dife­renţa care rămâ­ne după ce se scad cei 740 de lei.

Arti­co­lul inte­gral, pe dcnews.ro, 08 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply