EUROVISION 2012, prima semifinală: MANDINGA a calificat ROMÂNIA în finală.

0
258
Care sunt celelalte ţări finaliste — GALERIE VIDEO

Tru­pa Man­din­ga, repre­zen­tan­ta Româ­ni­ei la Euro­vi­sion 2012, s‑a cali­fi­cat în fina­la con­cur­su­lui, care va avea loc sâm­bă­tă, după ce a tre­cut, marţi, de semi­fi­na­la care s‑a desfă­şu­rat la Baku, în Azer­baid­jan.

Deşi solis­ta for­ma­ţi­ei Man­din­ga, Ele­na Ione­scu, a avut niş­te pro­ble­me cu cas­ca, tru­pa româ­neas­că, care a par­ti­ci­pat în con­curs cu pie­sa “Zalei­lah” (com­po­zi­tor Cos­ti Ioni­ţă), a reu­şit să trea­că cu bine de semi­fi­na­la de marţi.

Euro­vi­sion va con­ti­nua joi, cu a doua semi­fi­na­lă, când vor con­cu­ra, în ordi­nea tra­ge­rii la sorţi: Ser­bia, Mace­do­nia, Olan­da, Mal­ta, Bela­rus, Por­tu­ga­lia, Ucrai­na, Bul­ga­ria, Slo­ve­nia, Croa­ţia, Sue­dia, Geor­gia, Tur­cia, Esto­nia, Slo­va­cia, Nor­ve­gia, Bos­nia şi Herţe­go­vi­na, Litu­a­nia.

Ţări­le cali­fi­ca­te direct în fina­lă sunt Marea Bri­ta­nie, Franţa, Ita­lia, Azer­baid­jan, Spa­nia şi Ger­ma­nia.

Sur­sa: mediafax.ro, 22 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply