3 şi 4 iunie, ZILE LIBERE pentru angajaţi. Amenzi usturătoare pentru angajatorii care nu dau liber

0
214

Potri­vit Codu­lui Mun­cii, româ­nii vor avea liber de Rusa­lii, care, în acest an, se vor săr­ba­tori pe 3 şi 4 iunie, res­pec­tiv dumi­ni­că şi luni. Anga­ja­to­rii care nu acor­dă sala­ri­a­ţi­lor zile­le libe­re sta­bi­li­te de stat ris­că amenzi pipe­ra­te.

 

Legi­sla­ţia mun­cii nu este deloc blân­dă cu cei care încal­că drep­tu­ri­le sala­ri­a­ţi­lor, scrie avo­ca­t­net. Mai exact, amen­zi­le pen­tru anga­ja­to­rii care nu acor­da zile­le libe­re lega­le nu pot fi mai mici de 5.000 de lei, insa pot ajun­ge si la 10.000 de lei.

Totu­şi, nu toţi anga­ja­to­rii sunt obli­ga­ţi să acor­de zile­le libe­re sta­bi­li­te de stat. Ast­fel, Codul mun­cii pre­ve­de ca zile­le libe­re sta­bi­li­te de stat nu se acor­dă la locu­ri­le de mun­că în care acti­vi­ta­tea nu poa­te fi între­rup­tă dato­ri­tă carac­te­ru­lui de pro­du­cţie sau spe­ci­fi­cu­lui acti­vi­tă­ţii.

Uni­tă­ţi­le sani­ta­re şi cele de ali­men­ta­ţie publi­că sta­bi­lesc în zile­le de săr­bă­toa­re pro­gra­me de lucru adec­va­te. Pen­tru aces­te cate­go­rii Codul mun­cii pre­ve­de com­pen­sa­rea cu timp liber în urmă­toa­re­le 30 de zile.

Sur­sa: realitatea.net, 31 mai 2012. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply