Vânzarea companiei Cupru Min către Roman Copper a eşuat. Canadienii n‑au acceptat condiţiile

0
185

Vân­za­rea com­pa­niei Cupru Min către Roman Copper a eşu­at, deo­a­re­ce fir­ma can­a­dia­nă a refu­zat să depu­nă într-un cont ban­car o garanţie pen­tru inves­ti­ţi­i­le de mediu, să achi­te în maxim o lună preţul pen­tru acţiuni şi să accep­te publi­ca­rea docu­men­tu­lui de pri­va­ti­za­re.

Arti­co­lul inte­gral: Jur­na­lul Natio­nal, 07.04.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply