Marian Dörner candidează la Mangalia din partea Partidului Verde

0
243

Repre­zen­tanţii Biro­u­lui Exe­cu­tiv Local al Par­ti­du­lui Ver­de Man­ga­lia au decis, în şedinţa din data de 24 apri­lie, să mear­gă cu pro­prii can­di­da­ţi, atât la fun­cţia de pri­mar cât şi la cele de con­si­li­eri locali muni­ci­pali la ale­ge­ri­le din 10 iunie. Drept urma­re, pen­tru fun­cţia de pri­mar, Biro­ul Exe­cu­tiv al Par­ti­du­lui Ver­de l‑a desem­nat can­di­dat pe Mari­an Dör­ner, preşe­din­te­le exe­cu­tiv al Par­ti­du­lui Ver­de, fili­a­la Man­ga­lia. Lis­ta Par­ti­du­lui Ver­de pen­tru Con­si­li­ul Local Man­ga­lia este încă în dez­ba­te­re şi va fi făcu­tă publi­că în urmă­toa­re­le zile.

cugetliber.ro, Joi, 26 Apri­lie 2012.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply