Candidaţii PER la alegerile locale. Vezi ce au declarat

0
231

Unul din­tre can­di­da­ţii Par­ti­du­lui Eco­lo­gist Român este chiar Vasi­le Mol­do­va­nu care îşi va depu­ne can­di­da­tu­ra în cur­sul zilei de dumi­ni­că pen­tru pri­mă­ria Man­ga­lia. Aces­ta susţi­ne că a venit tim­pul schim­bă­rii întru­cât Man­ga­lia este pe butuci.

Can­di­dez pen­tru pri­mă­ria Man­ga­lia în ide­ea de a schim­ba ceva. Eu chiar am făcut ceva pen­tru ora­şul aces­ta, cu ceva timp în urmă, însă, între timp mul­te s‑au dis­trus. Şi gaze­le de şist repre­zin­tă o pro­ble­mă, sunt mul­te. Sper ca împre­u­nă să rezol­văm ceva. Sunt un soci­a­list con­vins, nea Ghi­ţă ştie asta, dar cu PER vreau să fac ordi­ne la Man­ga­lia, a decla­rat Vasi­le Mol­do­va­nu.

Nici Cătă­lin Chi­vu nu se lasă mai pre­jos şi afir­mă că şanse­le sale la pri­mă­ria Coba­din sunt mari. Ori­ci­ne are o şan­să în faţa actu­a­lu­lui pri­mar dar chiar dacă nu câş­tig, sper că ide­i­le mele să fie lua­te în sea­mă. În ceea ce pri­veş­te pri­mă­ria Cer­na­vo­dă, can­di­da­tul se află în per­soa­na lui Vio­rel Coman. Doresc să rea­bi­li­tez infras­truc­tu­ra la Cer­na­vo­dă, să cre­ez locuri de mun­că, să con­ti­nui extin­de­rea sis­te­mu­lui de ter­mo­fi­ci­a­re, să fac sere şi să dezvolt agri­cul­tu­ra.

Cunosc cei doi con­tra­can­di­da­ţi şi, în opi­nia mea, ambii sunt com­pro­mi­şi”, a spus Vio­rel Coman. Aces­ta încă nu şi‑a depus demi­sia din PSD, urmea­ză să facă acest lucru în cur­sul zilei de joi.

Rea­min­tim că PER şi‑a anu­nţat în cur­sul zilei de joi can­di­da­ţii: Ghe­or­ghe Donţu, can­di­da­tul pen­tru Pri­mă­ria Con­stanţa, Mir­cea Pin­ti­lie, can­di­da­tul pen­tru Pri­mă­ria Med­gi­dia, Vasi­le Mol­do­va­nu, can­di­da­tul pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, Cătă­lin Chi­vu, can­di­da­tul pen­tru Pri­mă­ria Coba­din, Mihai Şte­fan, can­di­da­tul pen­tru Pri­mă­ria Lumi­na. Vio­rel Coman, can­di­da­tul pen­tru Pri­mă­ria Cer­na­vo­dă şi Dumi­tru Bădră­gan, can­di­da­tul pen­tru CJC.

Vezi si gale­ria de foto­gra­fii: Repli­ca, 26 apr 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply