CABINETUL PONTA, anunţat marţi seară.

0
178

Pon­ta va cere apoi votul USL şi al Par­la­men­tu­lui. Care sunt NUMELE VEHICULATE.

Pre­mi­e­rul desem­nat, Vic­tor Pon­ta, va anu­nţa, marţi sea­ră, lis­ta Cabi­ne­tu­lui cu care se va pre­zen­ta în faţa Par­la­men­tu­lui. Lis­ta posi­bi­li­lor mini­ş­tri a cunos­cut câte­va modi­fi­cări în week-end. După anu­nţ, Pon­ta va cere votul par­ti­de­lor din USL, pre­cum şi susţi­ne­rea din par­tea gru­pu­ri­lor par­la­men­ta­re.

Vic­tor Pon­ta pre­ci­za, luni sea­ră, că ale­ge­rea vii­to­ri­lor mini­ş­tri s‑a făcut luând în con­si­de­ra­re expe­rienţa pro­fe­sio­na­lă şi inte­gri­ta­tea res­pec­ti­ve­lor per­soa­ne. Pon­ta adă­u­ga că noul Cabi­net va avea 20 de pos­turi, patru din­tre aces­tea fiind de minis­tru dele­gat, fără por­to­fo­liu.

La rân­dul său, lide­rul PNL Crin Anto­ne­scu a pre­ci­zat că ştie lis­ta Guver­nu­lui care va fi anu­nţat marţi sea­ră, şi că nego­ci­e­ri­le cu Vic­tor Pon­ta pe mar­gi­nea aces­tei lis­te nu au întâm­pi­nat nicio pro­ble­mă. Anto­ne­scu a spus că pro­pu­ne­ri­le de mini­ş­tri for­mu­la­te de Pon­ta au fost foar­te corec­te.

Sin­gu­rul nume cert de polit­cian care va face par­te din Cabi­ne­tul Pon­ta este cel al lide­ru­lui PC Daniel Con­stan­tin. Vic­tor Pon­ta a spus, sâm­bă­tă, că îl susţi­ne pe aces­ta pen­tru por­to­fo­li­ul Agri­cul­tu­rii.

Ast­fel, nume­le vehi­cu­la­te până în pre­zent pen­tru dife­ri­te por­to­fo­lii sunt cele de pe mediafax.ro.

Vic­tor Pon­ta (Ima­gi­ne: David Nika/Mediafax Foto).
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele