MANGALIA NEWS, SĂ TRĂIEȘTI! — Ne urează Andaluzia Popa

0
166

MANGALIA NEWS, SĂ TRĂIEȘTI!

De la mun­te pân’ la mare,
Zbo­a­ră ști­ri­le în zare,
Din Man­ga­lia, în State,
Avem știri pe săturate…
9 ani ați tot aflat,
Ce se mai întâmplă‑n stat,
Cine e la guvernare,
Cine, ce ave­re are, 
Cine vrea să se insoare,
Unde‑i frig și unde‑i soare,
Am dat știri de ori­ce gen,
Poe­zie si Desen,
Anda­lu­zia v‑a spus,
Dra­gos­tea că n‑a apus…
Însă toa­te le veghează 
Și le binecuvântează,
Cel cu nume de roman,
Dra­gul nos­tru, drag Traian.
La mulți ani, cu sănătate,
La mai mulți și spor în toate,
Man­ga­lia News, să trăiești,
Și cu știri să ne hrănești! 

Anda­lu­zia Popa, 23 febru­a­rie 2021.

Mul­țu­mesc, Man­ga­lia News! Diplo­ma pri­mi­tă mă ono­rea­ză, mă obli­gă și mă bucu­ră, pen­tru că româ­nii mai citesc poe­zie și încă poe­zie de dra­gos­te… Asta însem­nă că nu am uitat să tră­im, să sim­țim, să iubim. Doar iubi­rea de via­ță și pen­tru cei care ne sunt ală­tu­ri ne aju­tă să depă­șim gre­u­tă­ți­le aces­tei lumi… Iubi­rea ne face mai buni,mai tineri. Prin ceea ce sim­țim, împru­mu­tăm din veș­ni­cia ei. Căci ea e veșnică!

Mul­țu­mesc, Man­ga­lia News, pen­tru că mi‑a per­mis să mă exprim și să împăr­tă­șesc o fărâ­mă din sufle­tul meu. Mul­tu­mesc pri­e­te­nu­lui meu drag Tra­ian Lupu, care păs­to­reș­te acest por­tal minu­nat, pre­cum Zeus, Olim­pul! Îi mul­țu­mesc pen­tru fap­tul că m‑a încu­ra­jat să scot la lumi­nă ver­su­ri­le mele și să bucur sufle­te­le citi­to­ri­lor mei, căro­ra le mul­țu­mesc pen­tru răbdare. 
Cu dra­gos­te, Anda­lu­zia Popa.

MN: Poe­me­le de dra­gos­te cu sem­nă­tu­ra Anda­lu­zi­ei Popa, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 23.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply