IOAN IACOB — Dedicație muzicală, DE DRAGOBETE, cu Grupul folk “ATLANTIS” al Universității Româno-Americane din București [VIDEO]

0
194

IOAN IACOB — Dedicație muzicală, DE DRAGOBETE.

…“În 2007/2008 aveam să înfi­in­țez Gru­pul folk “ATLANTIS” al Uni­ver­si­tă­ții Româ­no-Ame­ri­ca­ne din Bucu­rești, iar Andrei Par­toș avea să trans­mi­tă, în una din edi­ți­i­le emi­siu­nii Psi­ho­lo­gul muzi­cal, melo­dia de debut a aces­tui grup: DE DRAGOBETE (fapt pen­tru care îi voi rămâ­ne recu­nos­că­tor toa­tă viața!)”.

Vari­an­ta AUDIO:


Man­ga­lia News, cu dra­gos­te. 24.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply