Forțele Speciale Române caută parașutiști-comando. Condiții de participare și programul selecției

0
340

Încep înscri­e­ri­le la Pro­gra­mul pre­gă­ti­tor în vede­rea eva­luă­rii și selec­ți­ei para­șu­tiști-coman­do. Dacă ești sol­dat gra­dat pro­fe­si­o­nist și vrei să devii para­șu­tist coman­do, e momen­tul să acționezi!

Pro­gra­mul se adre­sea­ză sol­da­ți­lor și gra­da­ți­lor pro­fe­si­o­niști indi­fe­rent de arma și spe­cia­li­ta­tea militară!

Ter­me­nul limi­tă pen­tru înscri­eri este 15 mar­tie 2021!

Pen­tru deta­lii, acce­sați https://safos.mapn.ro/pages/view/109, sau con­tac­tați un mem­bru al echi­pei de recru­ta­re de la Bata­li­o­nul 53 Coman­do “Sma­ran­da Brăes­cu” Bacău, Mr. Ursu Iuli­an — 0234.588.295, inte­ri­or 261, sau de la Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor pen­tru Ope­ra­ții Spe­ci­a­le “Burebis­ta”, Cpt. Gui­tă Delia, la 0368.734.224.

#FOS #SAFOS #Coman­do #carie­ra­mi­li­ta­ra #B53


Man­ga­lia News, 01.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply