Spray nazal anti-Covid, comercializat în farmacii, din februarie. „Elimină coronavirusul în proporție de 99%”

0
560

Com­pa­nia fran­ce­ză Phar­ma & Beau­ty Gro­up (P&B) va lan­sa în febru­a­rie un spray nazal capa­bil să eli­mi­ne coro­na­vi­ru­sul în pro­por­ție de 99%. Pe baza apei ioni­za­te, cunos­cu­tă pen­tru pro­pri­e­tă­ți­le sale anti­mi­cro­bie­ne, dis­po­zi­ti­vul medi­cal de cla­să I are scop pre­ven­tiv. Poa­te fi folo­sit „după o acti­vi­ta­te cu risc, de exem­plu”, a decla­rat pen­tru AFP Lau­rent Dodet, pre­șe­din­te­le P&B, fie după ce ai călă­to­rit cu trans­por­tul în comun sau ai făcut cum­pă­ră­turi într-un magazin.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe smartradio.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply