Recital Nicoleta Voica, Andreea Voica, Deian Galetin și ‘Lăutarii’ din Chișinău [VIDEO]

0
191

Recital Nicoleta Voica, Andreea Voica, Deian Galetin și ‘Lăutarii’ din Chișinău:

Comen­ta­rii:

Ce amin­tiri de suflet! Nico­le­ta Voica, împre­u­nă cu fii­ca sa Andre­ea, care i‑a moș­te­nit fru­mu­se­țea, inte­li­gen­ța si, desi­gur, talen­tul de‑a cân­ta atât de fru­mos româ­ni­lor, împre­u­nă cu ilus­trul ei gine­re. Lău­ta­rii si Maes­trul Nico­lae Botgros, com­ple­tea­ză acest tablou de mare preţ. Mul­țu­mim din suflet, pen­tru aceas­tă minu­na­tă pos­ta­re!👍

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply