Programul “Tomata” nu mai continuă. Subvențiile se redistribuie pentru cultivarea mai multor tipuri de legume [VIDEO]

0
230

Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii vrea o vari­an­tă mai com­ple­xă a pro­gra­mu­lui “Toma­ta”, care să încu­ra­je­ze cul­ti­va­rea mai mul­tor tipuri de legu­me. Ves­tea îi nemul­țu­meș­te însă pe pro­du­că­to­rii de toma­te, care spun că sunt nevo­iți să redu­că sub­stan­ți­al recol­ta, iar la pri­mă­va­ră am putea mân­ca roșii româ­nești mai scumpe.

Pes­te 8 mii de fer­mi­eri din Olt au mizat anul tre­cut pe recol­te­le de roșii, mai ales că banii din pro­gra­mul Toma­ta i‑au aju­tat să aco­pe­re o par­te din cos­tu­ri­le de producție.

În aces­te con­di­ţii, roşi­i­le româ­neşti s‑au vân­dut în pie­țe la pre­țuri rezo­na­bi­le, chiar şi în extra­se­zon. Ves­tea că în acest an nu vor mai exis­ta sub­venţi­i­le le dă com­plet pes­te cap calculele.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, pe stiri.tvr.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply