Medicamentul care poate înlocui vaccinul. Un medic român din America vine cu informații noi

0
322

Vac­ci­na­rea anti-Covid-19 este subiec­tul cel mai dez­bă­tut în aceas­tă peri­oa­dă, dat fiind fap­tul că Româ­nia va avea sufcien­te doze cu care să poa­tă fi vac­ci­na o mare par­te din popu­la­ție. Cu toa­te aces­tea, mulți români sunt încă scep­tici cu pri­vi­re la efec­te­le secun­da­re pe care le pot avea seru­ri­le mult aștep­ta­te. Un medic român din Ame­ri­ca a vor­bit, însă, des­pre un medi­ca­ment care poa­te înlo­cui vac­ci­nul și care ne poa­te pro­te­ja împo­tri­va infec­ți­ei cu Covid-19.

Con­ti­nu­a­rea, pe playtech.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply