GARZILE MEDICILOR de la Spitalul Municipal Mangalia pe luna IANUARIE 2021, la secțiile CPU, Interne, Chirurgie, Ortopedie, Pediatrie și ATI

0
1161

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia ne pre­zin­tă găr­zi­le medi­ci­lor pe luna IANUARIE 2021, la sec­ți­i­le CPU, Inter­ne, Chi­rur­gie, Orto­pe­die, Pedia­trie și ATI:

MN: Între­gu­lui per­so­nal de la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, medi­ci­lor și cadre­lor medi­ca­le auxi­li­a­re, le mul­țu­mim pen­tru abn­e­ga­ția și dăru­i­rea cu care își tra­tea­ză pacien­ții, iar dum­ne­a­voas­tră, sti­mați citi­tori, vă dorim numai bine. Sănă­ta­te mul­tă, tutu­ror! La mulți ani!


Man­ga­lia News, Vineri, 01.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply