Doctor farmacist Ovidiu Bojor recomandă remedii naturale care întăresc sistemul imunitar, elimină virusurile și mențin plămânii sănătoși

0
626

Doctor farmacist Ovidiu Bojor recomandă remedii naturale care întăresc sistemul imunitar, elimină virusurile și mențin plămânii sănătoși.

• Cunos­cu­tul pro­fe­sor Ovi­diu Bojor, doc­tor far­ma­cist şi mem­bru al Aca­de­mi­ei de Şti­inţe Medi­ca­le, a făcut o lis­tă a celor mai bune reme­dii con­tra răce­li­lor şi gri­pe­lor. Aces­tea scur­tea­ză peri­oa­de­le de boa­lă şi seve­ri­ta­tea simp­to­me­lor, scrie observator.news, pre­lu­at de Roma­nian Glo­bal News.

Încer­ca­ţi cu echi­na­ce­ea. Echi­na­ce­ea este un supli­ment care aju­tă la întă­ri­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar şi vă poa­te aju­ta să con­tra­ca­ra­ţi răcea­la. ”Dacă deja v‑aţi îmbol­nă­vit, plan­ta vă poa­te scur­ta numă­rul zile­lor de con­va­les­cenţă. Are un rol pro­tec­tor“, pre­ci­zea­ză pro­fe­so­rul Ovi­diu Bojor.

• Tes­ta­ţi supli­men­te­le natu­ra­le cu zinc. Zin­cul are pro­pri­e­tă­ţi anti­vi­ra­le. Potri­vit unor stu­dii, acest mine­ral este capa­bil să dis­tru­gă for­ma­rea unor pro­te­i­ne care con­tri­bu­ie la mul­ti­pli­ca­rea viru­su­ri­lor gri­pa­le. „Vă reco­mand pro­du­sul numit Bio­zinc, pe care îl puteţi com­bi­na cu Bio­mag­ne­ziu. Sunt două supli­men­te natu­ra­le de suc­ces“, con­si­de­ră Ovi­diu Bojor.

• Pro­fi­ta­ţi de vita­mi­na C. Vita­mi­na C poa­te pre­ve­ni o răcea­lă, dar şi scur­ta peri­oa­dă de boa­lă, ori poa­te uşu­ra simp­to­me­le. Con­su­ma­tă în can­ti­tă­ţi mari însă, poa­te afec­ta rini­chii. Adulţi­lor li se reco­man­dă un gram pe zi, iar copi­i­lor – 500 de mili­gra­me.

• Supa este bună pen­tru nasul înfun­dat. Supa fier­bin­te cal­mea­ză simp­to­me­le de răcea­lă, deo­a­re­ce abu­rii pe care îi inha­la­ţi vă des­con­ges­tio­nea­ză nasul înfun­dat. Tot­o­da­tă, vă aju­tă să nu vă deshi­dra­ta­ţi şi, în plus, este uşor de dige­rat.

• Beţi cea­iuri pe sătu­ra­te. Cea­i­ul cald are efec­te simi­la­re supei fier­binţi. Cel ver­de, dar şi cel negru par a fi mai indi­ca­te, deo­a­re­ce conţin şi can­ti­tă­ţi mari de anti­o­xi­danţi. Sea­ra, în locul cea­i­u­lui negru, îl puteţi ale­ge pe cel cu fruc­te ori pe cele de tei sau cim­bru.

Con­ti­nu­a­rea, pe sfaturi-idei-si-povesti-despre-viata.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply