Bola Bogdan: Lucrările de înnisipare pe tronsonul Mamaia — Năvodari vor fi finalizate până la începutul sezonului estival 2021

0
194

Bola Bogdan: Până în acest moment, nu avem niciun motiv să cre­dem că lucră­ri­le pe tron­so­nul Mama­ia — Năvo­dari nu vor fi fina­li­za­te cu brio până la înce­pu­tul sezo­nu­lui esti­val 2021. Ast­fel, la înce­pu­tul verii care urmea­ză, vom avea pes­te 4.3 mili­oa­ne de m³ de nisip nou “așter­nu­te” pe lito­ra­lul con­stăn­țean. Admi­nis­tra­ția Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea — Lito­ral (#ABADL) va moni­to­ri­za și va adu­ce publi­cu­lui la cunoș­tin­ță con­stant pro­gre­sul lucră­ri­lor de înni­si­pa­re.

Lucră­ri­le de înni­si­pa­re, super­vi­za­te de #ABADL, con­ti­nuă într-un ritm alert pe lito­ra­lul con­stăn­țean, indi­fe­rent de con­di­ți­i­le meteo. Așa cum se poa­te vedea și cu ochiul liber, se fac pro­gre­se rea­le pe teren și ter­me­ne­le se res­pec­tă. Deja pes­te doi km lini­ari din cei șap­te sunt înni­si­pați…


Man­ga­lia News, 08.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply