ANUNT! În atenția membrilor din Asociaţia militarilor veterani AMVVD, sucursala Constanţa

0
330

În atenția membrilor din AMVVD Constanta!

Împre­u­nă cu per­so­na­lul desem­nat de Cen­trul Mili­tar Zonal Con­stan­ta, vă stăm la dis­po­zi­ție în vede­rea înde­pli­ni­rii con­di­ți­i­lor din pre­zen­tul anunț, în baza Legii 168/2020, pri­vind cali­ta­tea de vete­ran! Atât Cen­trul Mili­tar Zonal Con­stan­ța cât și Aso­ci­a­ţia mili­ta­ri­lor vete­rani AMVVD, sucur­sa­la Con­stanţa (tel:0730048099), vă stau la dis­po­zi­ție, la sedi­ul din Con­stan­ța, str. Mir­cea cel Bătrân, nr. 106.

Rea­min­tim că, prin legea 168/2020, per­soa­ne­le care au cali­ta­tea de vete­rani activi, vor bene­fi­cia de 25% / luna din sala­ri­ul minim brut pe eco­no­mie, iar cei în rezer­vă sau retra­ge­re, 1000 lei /lună. SUMELE NU SUNT SUPUSE IMPOZITĂRII. 


Man­ga­lia News, 12.01.2021. (A trans­mis Cris­ti­an Cră­ciun, pre­șe­din­te AMVVD Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply