Lista candidați alegeri parlamentare 2020 — Județul Constanța

0
358

Lista candidați alegeri parlamentare 2020 Constanța:

Pe 6 decem­brie, cetă­țe­nii cu drept de vot din jude­țul Con­stan­ța își aleg repre­zen­tan­ții în Par­la­men­tul Româ­ni­ei, pen­tru urmă­to­rii patru ani.

În urma scru­ti­nu­lui de dumi­ni­că, 6 decem­brie 2020, vor fi aleși 136 de sena­tori și 329 de depu­tați. Numă­rul can­di­da­ți­lor la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din acest an a cres­cut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe lis­te 6.476. Ale­gă­to­rii vor vota lis­ta can­di­da­ți­lor pro­puși de par­ti­de, în jude­țul în care au domi­ci­li­ul din bule­tin / car­tea de iden­ti­ta­te. Vor pri­mi două bule­ti­ne de vot la par­la­men­ta­re, unul pen­tru Senat, iar celă­lalt, pen­tru Came­ra Depu­ta­ți­lor.

Iată care sunt can­di­da­ții la Senat și Came­ra Depu­ta­ți­lor din jude­țul Con­stan­ța, la Ale­ge­ri­le Par­la­men­ta­re 2020:

Can­di­dați PNL Con­stan­ța la Senat:
BOURCEANU SEPTIMIU-SEBASTIAN
NICULESCU GEORGE-SERGIU
DINA DANIELA
MITRA-NIŢĂ MARIANA
BOBE ALEXANDRU
DRUGĂ BOGDAN
SPONOCHE MARIUS ION.

Can­di­dați PNL Con­stan­ța la Came­ra Depu­ta­ți­lor:
HUŢUCĂ BOGDAN-IULIAN
BANIAS MIRCEA-MARIUS
CRUŞOVEANU MARIAN
BOLA BOGDAN-ALEXANDRU
MIHAI SORIN
DRUMEA MIHNEA-CLAUDIU
CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA
SCRIECIU MIHAELA-ANTOANELA
OPREANU DORIN-DUMITRU
DIMANCEA ANDREI-TEODOR
ZAHARIUC CRISTIAN-FLORIN
PAŢĂ CONSTANTIN-DĂNUŢ
NICHITA LUCIAN
BRATU ELENA-CARMEN.

Can­di­dați PSD Con­stan­ța la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re 2020

Can­di­dați PSD Con­stan­ța la Senat:
STROE FELIX
BRĂILOIU TIT-LIVIU
GEORGESCU GHEORGHE-DANIEL
COJOC MARIOARA
GÂJU MARIANA
MANTA GHEORGHE
IACOBICI GABRIELA.

Can­di­dați PSD Con­stan­ța la Came­ra Depu­ta­ți­lor
ŢUŢUIANU MARIUS-HORIA
DUMITRACHE ILEANA-CRISTINA
LUNGOCI DUMITRU-LUCIAN
VIŞAN GEORGE-GABRIEL
RĂSĂUTEANU COSTIN-IOAN
TANASĂ NECULAI
VLĂDESCU LUMINIŢA
GHEORGHE VERONICA-ADRIANA
DRAGNEA MARILENA
GĂREA SILVIU-FLORENTIN
ROŞU PANAIT-NICOLAE
OPREA ANAMARIA
MUŞAT MIHALACHE
CHELARU FLORIN.

Citeș­te întrea­ga ști­re în libertatea.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply