La mulți ani, cu sănătate și câte 2021 de bucurii, fiecăruia, în Noul An! #MangaliaNews

0
204

La mulți ani, cu sănătate și câte 2021 de bucurii, fiecăruia, în Noul An! #MangaliaNews.

MN: Dragi pri­e­te­ne, dragi pri­e­te­ni,
Vă mul­țu­mim pen­tru ură­ri­le fru­moa­se pe care le pri­mim de la voi în aces­te zile. Mul­țu­mim pen­tru că ne-ați fost ală­tu­ri în anul greu care se înche­ie astăzi.
Dorim ca Noul An să vă adu­că: Sănă­ta­te, mult Noroc și nenu­mă­ra­te Bucu­rii!
Cu mul­tă Dra­gos­te, #Man­ga­li­a­News — www.mangalianews.ro
La mulți ani, cu sănă­ta­te și 2021 de bucu­rii, în Noul An! 🙂
Să fie bine! Doam­ne aju­tă.


Man­ga­lia News, 31.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply