15 oferte depuse pentru proiectarea şi execuţia Autostrăzii Sibiu-Piteşti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni.

0
165

15 oferte depuse pentru proiectarea şi execuţia Autostrăzii Sibiu-Piteşti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni.

A avut loc depu­ne­rea ofer­te­lor pen­tru pro­ce­du­ra de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui ”Pro­iec­ta­rea şi Exe­cu­ţia Autos­tră­zii Sibiu – Pites­ti, Sec­tiu­nea 3: Cor­ne­tu – Tig­ve­ni”
Până la ter­me­nul limi­tă au depus ofer­te urmă­to­rii agenți eco­no­mici:
1. ASOCIEREA STRABAG SRLACCIONA CONSTRUCCION SA)
2. ASOCIEREA AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) — RIZZANI DE ECCHER SA
3. ASOCIEREA ASTALDI SPATANCRAD SRL
4. IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA
5. TERNA TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SOCIETE ANONYME
6. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC) — CHINA RAILWAY 14TH BUREAU GROUP CO LTD
7. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD- DIMEX-2000 COMPANY S.R.L.
8. CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD
9. HUNAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING, SURVEY & DESIGN INSTITUTE CO., LTD
10. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.
11. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. — OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. — YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. — GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
12. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETICENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
13. POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LIMITEDOZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LTD. STI. — POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO., LTD
14. REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ — ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş.
15. TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION CO., INC.) — DOGUS INSAAT VE TICARET A.S
Valoa­rea esti­ma­tă a con­trac­tu­lui este de 5.324.779.469,00 Lei fără TVA.
Dura­ta con­trac­tu­lui este de: 14 luni peri­oa­da de pro­iec­ta­re, 59 luni peri­oa­da de exe­cu­ţie şi 60 luni peri­oa­da de garanţie a lucra­ri­lor.
Tra­se­ul are o lun­gi­me de 37.4 km.
Sur­sa de finan­ța­re: Fon­duri Euro­pe­ne Neram­bu­r­sa­bi­le.
Prin­ci­pa­le­le lucrări ale aces­tei secţiuni sunt:
• 95 de poduri și pasa­je,
• Tunel cu două gale­rii inde­pen­den­te în lun­gi­me de 1.7 km/ gale­rie,
• Nod ruti­er Cor­ne­tu și Nod ruti­er Văleni,
• Eco­duct în zona loca­li­tă­ţii Căli­neşti.

Comi­sia de Eva­lu­a­re va ana­li­za ofer­te­le în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le docu­men­ta­ți­i­lor de atri­bu­i­re și cu legi­sla­ția în vigoa­re în dome­ni­ul achi­zi­ți­i­lor publi­ce.


Man­ga­lia News, 03.12.2020. (sur­sa: CNAIR SA).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply