Spitalul Municipal Mangalia — 7 noiembrie 2020, situația pacienților COVID: 67 confirmați, 19 suspecți și 7 în terapie intensivă

0
337

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia: 7 noiem­brie 2020, situ­a­ția pacien­ți­lor COVID:
67 con­fir­mați, 19 sus­pecți și 7 în tera­pie inten­si­vă.

Le dorim sănă­ta­te mul­tă și să se reîn­toar­că rapid lân­gă cei dragi!


Cabi­ne­te­le ambu­la­to­rii de spe­cia­li­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în pavi­li­o­nul A, cu pro­gra­mări pre­a­la­bi­le.


Man­ga­lia News, 07.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply