Se întrerupe curentul electric în stațiunea Neptun-Olimp

0
295

Pen­tru asi­gu­ra­rea capa­ci­tă­ții rețe­lei de func­țio­na­re și ali­men­ta­re cu ener­gie elec­tri­că a tutu­ror cli­en­ți­lor, E‑Distribuţie Dobro­gea anun­ță între­ru­pe­rea tota­lă a fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce, în sta­țiu­nea Nept­un-Olimp, vineri, 20 noiem­brie, între ore­le 09:00 – 17:00.

Vor fi afec­ta­te urmă­toa­re­le loca­ții: Vile­le — Cri­nul, Vio­le­ta, Fagul, Plo­pul, Pal­ti­nul, Bra­dul, Mes­tea­cã­nul, Pinul, Ste­ja­rul, Bujo­rul; Vile­le — 4, 5, 6, 7, 8; hotel Arad, Maga­zin “La 2 Pași”, Heli­port Nept­un, Com­plex Cireși­ca — stra­da Scri­i­to­ri­lor Olimp, Res­ta­u­rant Gala­ţi; bufet Pla­ja 1 — zona vile, și bufet Pla­ja 2 — zona vile.


Man­ga­lia News, 19.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply