Cum decurge o oră online — Opinia unui unchi de elev din clasa a IX‑a

0
429

Intam­pla­rea a facut ca azi sa par­ti­cip ala­turi de nepo­tul meu, cla­sa a XI‑a, la o ora de Isto­rie in onli­ne, fiind si pasio­nat de isto­rie, curi­o­zi­ta­tea m‑a impins mai departe.

Doam­na pro­fe­soa­ra, in jur de vreo 40 de ani, cu o voce blan­da, cu came­ra des­chi­sa a facut pre­zen­ța la ince­pu­tul orei. Bun! Toa­ta lumea pre­zen­ta. A facut reca­pi­tu­la­rea orei tre­cu­te, a pus cate­va intre­bari, cu greu au ras­puns unii. Nepo­tu’ cu came­ra inchi­sa la fel ca toti cei din cla­sa. Il intreb: “Tu de ce tii came­ra inchi­sa daca doam­na sta cu ea des­chi­sa?’ Ras­pun­sul lui a fost: ‘Vrei sa fiu eu fra­ie­rul din cla­sa cu came­ra des­chi­sa? nu vezi ca toti o tin inchi­sa? Daca des­chid came­ra, vor face toti mis­to de mine’… ‘Bine, ii spun eu dar tu poti face ori­ce cu came­ra inchi­sa ca doar nu te vede nimeni’… ‘Asta e unchiu, mai fac si eu un joc pe net, mai vor­besc pe what­sa­pp sau insta, cu pri­e­te­nii’ …Ok, mi-am zis, o fi ora plic­ti­si­toa­re, nu toa­ta lumea e pasio­na­ta de isto­rie si sti­ti cum umbla vor­ba in targ ‘pro­fe­so­rii nu isi fac ore­le atractive’.

Doam­na ince­pe sa le incro­peas­ca o poves­te, nu dic­ta, nu ridi­ca tonul, la un moment dat le-am pus si nis­te fil­mu­le­te pen­tru a dis­cu­ta pe mar­gi­nea lor. Cool, am zis! Daca aveam si eu asa pro­fe­sori in liceu si teh­no­lo­gia de acum… incep intre­ba­ri­le.… mai ca imi venea sa ridic eu mana, ce mare sfa­ra­ia­la sa iti dai cu pare­rea des­pre un film isto­ric? sa imbini cunos­ti­in­te­le obti­nu­te cu rea­li­ta­tea din film? Dar supri­za! Toa­ta lumea malc. Imi zic in gand ‘o fi cazut netul la toti’.

Doam­na, rab­da­toa­re ince­pe sa numeas­ca cate un elev. Linis­te! apoi aud ras­pun­su­ri­le per­soa­ne­lor numi­te: doam­na, mie mi‑a cazut netul si nu am putut vizio­na fil­mul, doam­na, ma scu­zati dar eu am fost la baie, puteti repe­ta intre­ba­rea?, doam­na mie nu imi mer­ge micro­fo­nul, doam­na eu eram la buca­ta­rie sa mananc ceva, vreo doi nici nu au raspuns.

Ma uitam la doam­na si o vedeam cate efor­turi face sa isi tina ora, sa scoa­ta ceva de la ei, am vazut tris­te­tea din ochi, voio­sia cu care si‑a ince­put ora intrebandu‑i cum le‑a fost sap­ta­ma­na, cum se des­cur­ca in onli­ne, daca sunt bine, daca au nevo­ie de aju­tor si cum spre sfar­sit desi zam­bea se vedea ca e un zam­bet trist. Cu mana pe ini­ma va intreb cu ce a gre­sit acel om? Am vazut un pro­fe­sor impli­cat care poa­te a mun­cit cate­va ore sa cau­te fil­me, sa cre­io­ne­ze un sce­na­riu de lec­tie cum multi nu avem talent la asa ceva si am vazut elevi de cla­sa a XI a total dez­in­te­re­sati. Nu, nu mi s‑a parut ca era vina pro­fe­so­ru­lui ci doar sila de a face scoa­la, de a sta in spa­te­le came­re­lor inchi­se si de a mima ca faci scoa­la. Un dez­in­te­res total fata de pro­fe­so­rul din fata ta care si‑a pier­dut res­pec­tul celor din jur indi­fe­rent de ce ar face, care este muti­lat sufle­tes­te de cei din fata lui.

M‑am intre­bat ce as fi facut eu daca eram in locul ace­lei doam­ne sau daca doam­na era sotia mea. Sin­cer, va spun ca in secun­da doi i‑as fi zis sa isi dea demi­sia. Nu ai cum , nu e nor­mal sa mun­ces­ti in ast­fel de con­di­tii, sa iti dai sufle­tul si sa pri­mes­ti doar dez­in­te­res. Au fost vreo 2–3 copii care au ras­puns pro­ba­bil de jena cole­gi­lor dar pro­ba­bil sunt acei copii care ras­pund ora de ora. Si vor­bim des­pre un liceu foar­te bun din oras.

Unde gre­sim noi ca soci­e­ta­te, ca parin­ti, unde ne este res­pec­tul pen­tru cel din fata noastra?

Cat des­pre nepot, el va mer­ge la mun­ca in vacan­ta sa vada cum e sa mun­ces­ti, sa apre­cie­ze mun­ca si sa res­pec­te fie­ca­re om cu care intra in con­tact. Poa­te asa va rea­li­za ca acel om de la cate­dra a mun­cit si a inva­tat multi, foar­te multi ani pt ele­vul din fata lui si tot ceea ce pri­mes­te este indiferenta.

Cat des­pre doam­na pro­fe­soa­ra, daca va citi aces­te ran­duri, ime­di­at cum ne vom intoar­ce la scoa­la, va voi oferi un buchet de flori, daca nu ati con­tat pen­tru 34 de elevi, ati con­tat pen­tru un sin­gur om care a ter­mi­nat cu multi ani in urma lice­ul si daca pen­tru mine ati con­tat inseam­na ca v‑ati atins menirea.


Man­ga­lia News, 23.11.2020. (sur­sa: Facebook).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply