Un român la Conferința Internațională “Cansat COLOMBIA 2020 SHOW AEROSPACE” [VIDEO]

0
279

Peter Gate, cre­a­to­rul pro­iec­tu­lui muzi­cal con­cep­tu­al The Deep Sound of Spa­ce, este invi­tat ca si spea­ker la Con­fe­rin­ta Inter­na­tio­na­la ”Can­sat COLOMBIA 2020 SHOW AEROSPACE, eve­ni­ment onli­ne rea­li­zat in par­te­ne­ri­at cu NASA, care va avea loc Sam­ba­ta, 17 octom­brie 2020, înce­pând cu ora 10.00, ora Colum­biei.

Acest eve­ne­ni­ment, tip Inno­va­tion Cha­l­len­ge, se inscrie in seria  eve­ni­men­te­lor S.T.E.M. (Scien­ce, Tech­no­lo­gy, Engi­ne­e­ring and Math) de pro­mo­va­re  inter­na­tio­na­la a pro­iec­te­lor abso­lut ino­va­toa­re din dome­ni­ul cer­ce­ta­rii spa­tia­le.

Acti­vi­ta­tea recen­ta a artis­tu­lui si antro­po­lo­gu­lui român Peter Gate, se con­cen­trea­za pe imbi­nari ino­va­toa­re din­tre muzi­ca si vari­a­te dome­nii con­e­xe ale cer­ce­ta­rii spa­tia­le si teh­no­lo­gi­ei.

Rea­min­tim ca The Deep Sound of Spa­ce a lan­sat anul tre­cut un album de muzi­ca elec­tro­ni­ca con­cep­tu­a­la in cadrul unui con­cert Live, la Arcub, pro­mo­vand un con­cept unic  prin tema­ti­că, prin inclu­de­rea în muzi­ca albu­mu­lui a frag­men­te­lor de sune­te pro­du­se de pla­ne­te dar și a diver­se­lor  sune­te din spa­țiu.

MN — Urmă­riți și THE DEEP SOUND OF MARAMURES:


Man­ga­lia News, 16.10.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply