Monumentul dedicat Marinarului și Constructorului naval este finalizat. Mai sunt trei pași de făcut

0
366

Mul­țu­mi­ri, Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia! Monu­men­tul dedi­cat Mari­na­ru­lui și Con­struc­to­ru­lui naval este fina­li­zat. Mai sunt trei pași de făcut:

  1. Acor­da­rea denu­mi­rii “Pia­ţa mari­na­ru­lui şi a con­struc­to­ru­lui naval”, zonei situ­a­te la inter­sec­ția stră­zii Por­tu­lui cu stra­da Vână­tori;

2. Ata­șa­rea unei plă­cuțe pe care să fie inscrip­țio­nat titlul: “Monu­ment dedi­cat Mari­na­ru­lui şi Con­struc­to­ru­lui naval”.

3. Inau­gu­ra­rea monu­men­tu­lui, printr‑o cere­mo­n­ie mili­ta­ră şi reli­gi­oa­să, pe data de 25 octom­brie 2020, cu oca­zia Zilei Arma­tei Româ­ne.

Coman­dor în rezer­vă Chi­ri­lă Vasi­le, 4 octom­brie 2020.


Man­ga­lia News, 04.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply