Beneficiile usturoiului: Te ajută să combați răceala și să crești imunitatea

0
289

Tu cat de des mananci ustu­roi? Stim ca fugi de el din cau­za miro­su­lui nepla­cut, insa stim la fel de bine si ca te bazezi pe el cand incerci sa scapi mai repe­de de racea­la, gri­pa sau o infec­tie din orga­nism, fiind ali­a­tul tau pen­tru cres­te­rea imu­ni­ta­tii.

Ustu­ro­i­ul este unul din­tre cele mai puter­ni­ce ali­men­te cand vine vor­ba des­pre lup­ta cu infec­ti­i­le, cu viru­su­ri­le si bac­te­ri­i­le, un for­ti­fi­ant natu­ral impor­tant al sis­te­mu­lui nos­tru imu­ni­tar.

Ustu­ro­i­ul este, asa­dar, una din­tre cele mai puter­ni­ce “arme” pe care le putem avea pen­tru sus­ti­ne­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar. Are capa­ci­ta­tea de a sti­mu­la pro­duc­tia natu­ra­la de anti­corpi din orga­nism si com­ba­te infec­ti­i­le, dis­tru­gand sute de tipuri de bac­te­rii si viru­suri. Multi spe­cia­listi il numesc cel mai puter­nic anti­bi­o­tic natu­ral si ii com­pa­ra dese­ori efec­te­le cu cele ale peni­ci­li­nei.

Asa­dar, nu este o nou­ta­te ca ustu­ro­i­ul com­ba­te efi­cient afec­tiu­ni­le trac­tu­lui res­pi­ra­tor si ca for­ti­fi­ca imu­ni­ta­tea. Insa are si mul­te alte bene­fi­cii, pe care pro­ba­bil ca nu le banu­iai. Iti dezva­luim noi astazi cate­va din­tre ele.

Usturoiul previne afectiunile cardiovasculare

Apa­rent, ustu­ro­i­ul sca­de in mod mira­cu­los ten­siu­nea arte­ri­ala, daca este con­su­mat regu­lat, pe peri­oa­de de cel putin 2 luni de zile. Sub­stan­te­le acti­ve din ustu­roi dila­ta arte­re­le, favo­ri­zea­za cir­cu­la­tia san­ge­lui si impie­di­ca for­ma­rea de chea­guri. In plus, reglea­za nive­lul de glu­co­za din sange si aju­ta orga­nis­mul sa pro­ce­se­ze mai bine coles­te­ro­lul, sca­zand nive­lul coles­te­ro­lu­lui “rau” (LDL). […]

Usturoiul regleaza tranzitul intestinal

Mul­te per­soa­ne folo­sesc ustu­ro­i­ul pen­tru afec­tiuni diges­ti­ve, desi la o pri­ma vede­re, aro­ma puter­ni­ca si ule­iu­ri­le din ustu­roi par sa faca mai mult rau decat bine. De fapt, se pare ca ali­ci­na, sub­stan­ta din ustu­roi res­pon­sa­bi­la de aceas­ta aro­ma inte­pa­toa­re, poa­te sti­mu­la sto­ma­cul sa pro­du­ca enzi­me­le nece­sa­re unei flo­re intes­ti­na­le sana­toa­se. Mai mult decat atat, ustu­ro­i­ul se poa­te dove­di util in caz de con­sti­pa­tie acu­ta.

Aten­tie, insa, la per­soa­ne­le care sufe­ra de gas­tri­ta, reflux gas­tric sau ulcer. Ustu­ro­i­ul este reco­man­dat in spe­cial per­soa­ne­lor sana­toa­se, cu rol in pre­ven­tie. Daca o ast­fel de afec­tiu­ne s‑a insta­lat deja, ustu­ro­i­ul tre­bu­ie con­su­mat doar la reco­man­da­rea medi­cu­lui si gatit, sau in com­bi­na­tie cu lap­te, pen­tru ate­nu­a­rea sen­za­ti­i­lor de arsu­ra la sto­mac pe care le poa­te pro­vo­ca.

Usturoiul previne cancerul si vindeca infectiile cu streptococi

Ustu­ro­i­ul este una din­tre cele mai bune sur­se natu­ra­le de ger­ma­niu si sele­niu, dar este extrem de bogat si in anti­o­xi­dan­ti si sub­stan­te anti­bac­te­rie­ne. Ustu­ro­i­ul are capa­ci­ta­tea de a com­ba­te chiar si infec­tii mai agre­si­ve, cum sunt cele cu strep­to­coci, in caz de scar­la­ti­na sau difte­rie.

Un efect simi­lar il are ustu­ro­i­ul si asu­pra celu­le­lor can­ce­roa­se, pe care le dis­tru­ge din faza inci­pien­ta, inta­rind barie­ra natu­ra­la de pro­tec­tie a orga­nis­mu­lui. Prac­tic, sub­stan­te­le acti­ve din ustu­roi incu­ra­jea­za celu­le­le sana­toa­se din corp sa iden­ti­fi­ce “intru­sii” si sa ii dis­tru­ga rapid.

Usturoiul este util si in anumite afectiuni genitale feminine

[…]

Usturoiul este eficient impotriva acneei si caderii parului

Ina­in­te de a folo­si ustu­ro­i­ul pe pie­le, in ori­ce mod, tre­bu­ie sa stii ca este com­plet inter­zi­sa apli­ca­rea aces­tu­ia pe rani des­chi­se, taie­turi sau zga­ri­e­turi, fiind­ca sub­stan­te­le sale puter­ni­ce vor face leziu­nea extrem de dure­roa­sa. Insa te poti bucu­ra de efec­tul sau anti­sep­tic, anti­in­fla­ma­tor si tonic, in alte moduri. […]

Usturoiul ajută la prevenirea racelilor si gripei

Citiți arti­co­lul inte­gral pe doc.ro/dieta-si-sport/beneficii-usturoi


Autor: Dr. Oana Cuzi­no, Medic Pri­mar Geri­a­trie, Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le, Expert DOC.

Des­cri­e­re: Dr. Oana Cuzi­no este Medic Pri­mar Geron­to­lo­gie Geri­a­trie (2005) și Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le (2005). A absol­vit Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă și Far­ma­cie „Caro­la Davi­la” din Bucu­rești în 1995 și a înce­put acti­vi­ta­tea medi­ca­lă în cadrul INGG Ana Aslan Bucu­rești (1996), unde și‑a efec­tu­at spe­cia­li­za­rea în dome­ni­ul Geron­to­lo­gi­ei și geri­a­tri­ei.


Man­ga­li­a­News, 26.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply