Quercitina, o moleculă naturală prezentă în mere sau ceapă, poate ucide coronavirusul

0
266

Oame­nii de ști­in­ță din Spa­nia au des­co­pe­rit că o mole­cu­lă natu­ra­lă, numi­tă Quer­ci­ti­na, poa­te ani­hi­la noul coro­na­vi­rus. 

Un grup de cer­ce­tă­tori din Zara­go­za si Madrid a des­co­pe­rit că o mole­cu­lă — quer­ci­ti­na — acțio­nea­ză asu­pra une­ia din­tre pro­te­i­ne­le che­ie pen­tru mul­ti­pli­ca­rea agen­tu­lui pato­gen — 3CLpro, fiind “leta­lă” pen­tru Sars-CoV‑2.

Simu­lă­ri­le deru­la­te pe com­pu­ter au ară­tat că quer­ci­ti­na se lea­gă exact de com­po­nen­ta acti­vă a pro­te­i­nei 3CLpro, împiedicând‑o să-și înde­pli­neas­că corect func­ția, a decla­rat Bru­no Riz­zuti, coor­do­na­to­rul echi­pei de cer­ce­ta­re.

Con­ti­nu­a­rea, în 3dots.ro/sanatate


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply