La Costinești, buletinele de vot au fost tipărite greșit! Procesul de votare a fost reluat, cu aceleași buletine [VIDEO]

0
710

Pro­ble­me gra­ve la votul din Cos­ti­nești. Bule­ti­ne­le au fost tipă­ri­te greșit!

În case­ta PNL, apa­re sigla Pro Româ­nia!

Votul a fost sus­pen­dat.

Ști­re în curs de actu­a­li­za­re.

UPDATE: La Cos­ti­nești, se votea­ză cu bule­ti­ne greși­te și vor să înlo­cu­ias­că bule­ti­ne­le din mers. 

UPDATE 2: 

09.40 Buletine tipărite greșit într-un sat din comuna Costinești

Bule­ti­ne­le de vot pen­tru ale­ge­rea pri­ma­ru­lui sosi­te în satul Schi­tu, comu­na Cos­ti­nești, au fost tipă­ri­te greșit, având nume­le unui par­tid ală­tu­ri de sigla altui par­tid, infor­mea­ză Ziua de Con­stan­ța.

Repre­zen­tan­ții sec­ți­ei de vota­re s‑au sesi­zat în aceas­tă dimi­nea­ță, deși spe­ci­me­nul de bule­tin de vot le‑a fost trans­mis încă de săp­tămâ­na tre­cu­tă.

Loc­ți­i­tor al pre­șe­din­te­lui Biro­u­lui Elec­to­ral Jude­țean Con­stan­ța, jude­că­to­rea Denis Gabrie­la Gher­va­se, a decla­rat pen­tru ZIUA de Con­stan­ța că se lucre­ză la o adre­să prin care să se adu­că la cunoș­tin­ța Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral situ­a­ția de la Cos­ti­nești. Potri­vit lui Gher­va­se, se va cere reti­pă­ri­rea bule­ti­ne­lor pen­tru toa­tă comu­na Cos­ti­nești și pro­ce­sul de vot va fi relu­at atunci când în cele două sec­ții de vota­re din Cos­ti­nești vor ajun­ge bule­ti­ne­le corec­te.

UPDATE 3: VIDEO. La Cos­ti­neşti a fost relu­at pro­ce­sul de vota­re, cu bule­ti­ne­le de vot tipă­ri­te greşit!


Man­ga­lia News, 27.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply