Alina Șerban a fost aleasă ​cea mai bună actriță a Germaniei​, cu pelicula ​Gipsy Queen

0
229

Alina Șerban, cea mai bună actriță a Germaniei!

Ali­na Șer­ban a fost alea­să ​cea mai bună actri­ță a Ger­ma­niei,​ cu peli­cu­la ​Gip­sy Que­en (Aus­tria-Ger­ma­nia, 2019), în regia lui Hüseyin Tabak.

Cea de‑a 8‑a edi­ție a cere­mo­n­i­ei de decer­na­re a Pre­mi­i­lor Uniu­nii Acto­ri­lor din Ger­ma­nia a avut loc vineri, 11 sep­tem­brie în Ber­lin.

În “Gip­sy Que­en”, Ali­na Șer­ban a dat via­ță per­so­na­ju­lui Ali, o emi­gran­tă, mamă sin­gu­ră de etnie romă, feme­ie cura­joa­să care lup­tă să le ofe­re copi­i­lor ei o via­ță mai bună.

Deși îna­in­te de acest film actri­ța nu știa lim­ba ger­ma­nă și nici să boxeze, aceas­ta a luat lec­ții și s‑a pre­gă­tit intens.

Con­ti­nu­a­rea, în cotidianul.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply