TE IUBESC, DAR NU PE TINE — o poveste plină de umor și încurcături, Joi, 27 august 2020, la Grădina de Vară din Neptun

0
476

TE IUBESC, DAR NU PE TINE, o poves­te pli­nă de umor și încur­că­tu­ri, Joi, 27 august 2020, la Gră­di­na de Vară din Neptun.

Fie­ca­re om căsă­to­rit, băr­bat sau feme­ie, se gân­des­te une­ori cum ar fi să încer­ce măcar o dată sexul cu altă per­soa­nă. Din­co­lo de iubi­re, ipo­cri­zie sau bla­za­re, fie­ca­re are un cori­dor întu­ne­cat, plin de patimi jos­ni­ce si plă­ce­re. Vlad o adu­ce aca­să pe Sori­na. Sori­na este mări­ta­tă. Dar este si nai­vă si prost infor­ma­tă, deo­a­re­ce e con­vin­să că soțul său, pe nume­le lui Andrei, e ple­cat si el în delegație. 

Soțul însă este în dor­mi­tor cu aman­ta, Mari­na, ferm con­vins că soția se află la mulți kilo­me­tri depăr­ta­re. Abia când se întâl­nesc si încear­că să își ascun­dă aman­ții prin casă, înce­pe come­dia. Căci întot­dea­u­na râdem de neca­zul alto­ra. Si când vedem pe sce­nă o situ­a­ţie prin care am tre­cut si noi, par­că râdem şi mai tare.

Te iubesc, dar nu pe tine — o pie­sa ce iese din tipa­re si pune sub lupă rela­tia de cuplu.

În dis­tri­bu­tie: Pau­la Chi­ri­la, Leo­nid Doni, Anca Dini­cu, Andreas Petrescu.

Regia artis­ti­ca: Geor­ge Buzoianu.

Joi, 27 august 2020, ora 21:00, Gră­di­na de Vară Nept­un.

Bile­te­le se pot pro­cu­ra de aici: iabilet.ro/bilete-neptun


Man­ga­lia News, 07.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply