Mangalia: Candidaturile rămase definitive pentru Alegerile Locale din 27 septembrie 2020

0
784

Pro­ce­sul Ver­bal nr.173/22.08.2020 al Biro­u­lui Elec­to­ral de Cir­cum­scrip­ție Nr.2 Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu pri­vi­re la con­sta­ta­rea rămâ­ne­rii defi­ni­ti­ve a can­di­da­tu­ri­lor depu­se pen­tru ale­ge­ri­le pen­tru auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le, din 27 sep­tem­brie 2020:

Proces-Verbal-nr.173-din-22.08.2020-al-BEC-nr.2‑Mangalia-privind-constatarea-ramanerii-definitive-a-candiaturilor-depuse-pentru-alegerile-autoritatilor-publice-locale-din-27-septembrie-2020


Man­ga­lia News, 24.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply