I Giardini di Zoe — Grădina italiană spectaculoasă de la Banpotoc, lângă Simeria — Deva [Foto/VIDEO]

0
396

Vil­la Vinci — I Giar­dini di Zoe.

Un ita­li­an pasio­nat de gră­di­nă­rit şi‑a trans­for­mat moşia din Româ­nia într-un ade­vă­rat colţ de rai, căru­ia i s‑a dus ves­tea în lume pen­tru fru­mu­seţea sa. Una din­tre cele mai spec­ta­cu­loa­se gră­dini din Româ­nia se numeş­te „I giar­dini di Zoe” şi a fost rea­li­za­tă de un om de afa­ceri ita­li­an în satul Ban­po­toc de pe Valea Mureşu­lui, aflat în apro­pi­e­re de Sime­ria. „Dacă îţi doreşti să vezi un colţ de Ita­lie în mij­lo­cul Transil­va­niei, atunci vizi­tea­ză I Giar­dini di Zoe – o repli­că fer­me­că­toa­re a cele­bre­lor gră­dini renas­cen­tis­te din înso­ri­ta penin­su­lă”.

I Giar­dini di Zoe sunt situ­a­te la 8 km de Hune­doa­ra si sunt ope­ra unui ita­li­an indra­gos­tit de natu­ra. Pro­pri­e­ta­rul se numes­te Gio­vanni Sal­va­te­lli si este ori­gi­nar din zona Anco­na — Ita­lia. A achi­zi­tio­nat in jur de 3 hec­ta­re de teren si a ince­put aceas­ta minu­na­tie, ca rela­xa­re, dupa pro­gra­mul de lucru. Nume­le pro­pri­e­ta­tii vine de la nepoa­ta sa, Zoe.

MN: Vă invi­tăm să citiți și I Giar­dini di Zoe – gră­di­ni­le din Ban­po­toc.


Man­ga­lia News, 09.08.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply