Florentina Loredana Dalian — „Evanghelia” | La mulți ani, Limba română!

0
219

Evan­ghe­lia”

Așa o che­ma pe epa­va din larg
eșu­a­tă cu inten­ție, sal­va­tă și ree­șu­a­tă,
dar noi eram prea tineri să știm,
nu prea ști­am nici ce‑i ace­ea Evan­ghe­lie,
nici ce‑i epa­va…
De eșuări mai auzi­sem,
dar cuvin­te­le nu ne spe­ri­au,
atât eram de igno­ranți, poa­te chiar feri­ciți!
Voi, cura­joși, vă avân­tați înot către navă,
tineri explo­ra­tori atrași de mis­te­rul unei epa­ve bătrâ­ne,
eu, la țărm, cule­geam cochi­lii de melci uri­ași,
le puneam la ure­che și ascul­tam vuie­tul mării.
Atunci mi se părea că semăn cu Titi, băi­a­tul inva­lid
care stă­tea și el, tre­mu­rând, lân­gă poar­ta de fotbal,
uitân­du-se la jocul alto­ra;
ce feri­ci­re când rata câte unul
și‑i tri­mi­tea mingea‑n față!
Măcar așa făcea și el par­te din joc.
Mer­geam de‑a lun­gul apei, după mel­cii mei,
când îmi atin­gea câte un val picio­rul
eram pre­cum Titi când îl izbea mingea‑n față,
feri­ci­tă, mi se părea că sunt și eu aco­lo, cu voi,
în dru­mul spre „Evan­ghe­lia”.
Apoi, când vă întorceați, ce mai povești!
Le tră­i­am, eram și eu în poves­te, dar nu era a mea,
doar a voas­tră.
În sigu­ran­ța mea de pe mal, invi­di­am cura­jul
care vă făcea să păreți mai îna­lți decât „Evan­ghe­lia”.
(Ce nume pre­des­ti­nat! Și azi unii vor să eșu­e­ze Evan­ghe­lia lui Hris­tos,
pre­cum odi­ni­oa­ră Ona­s­sis propria‑i navă).
Îmi detes­tam fri­ci­le (mai ales pe ace­ea de apă),
necre­din­ța, lip­sa cura­ju­lui,
îmi rume­gam mici­le vic­to­rii –
atin­ge­rea întâm­plă­toa­re a valu­lui,
vuie­tul mării din cochi­lia uri­a­șă…
Nu auzi­sem de mer­sul pe ape,
pen­tru mine Evan­ghe­lia nu se des­chi­se­se încă
la pagi­na ace­ea.

Foto: Mari­na Anto­ne­scu.

Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an,

Slo­bo­zia, 19 iunie 2020, (în revis­ta „Levi­a­than”, nr. 3/ 2020).

La mulți ani, Lim­bii româ­ne!

MN: Alte scri­eri inspi­ra­te, sem­na­te de Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an și publi­ca­te în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 31.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply