Direcția Cultură și Sport Mangalia: Încă puțin și ne vedem la primele evenimente din cadrul Grădinii Culturale Callatis!

0
219

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: 🇮🇸🇱🇮🇳🇴Încă puțin și ne vedem la pri­me­le eve­ni­men­te din cadrul Gră­di­nii Cul­tu­ra­le Cal­la­tis!

🖌️🎨 Finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 — 2021, în cadrul pro­gra­mu­lui RO-CULTURA, pro­iec­tul va fi rea­li­zat în par­te­ne­ri­at cu artis­ta nor­ve­gi­a­nă, Lise Wul­ff, valoa­rea tota­lă a aces­tu­ia fiind de 915.212,90 lei.

🏞️🎭 Spa­ți­ul va deve­ni un loc de inte­rac­țiu­ne între artiști și public, un loc de refu­giu și rela­xa­re al iubi­to­ri­lor și cre­a­to­ri­lor de artă și nu numai.

#eea­grants #rocul­tu­ra #gra­di­na­cul­tu­ra­la­ca­l­la­tis


Man­ga­lia News, 21.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply