Cornel Udrea — Onisîm la sectorul de dulciuri de la mall: ”Tătă stima și mîndria, cît rahat în România!”

0
286

Oni­sîm: “Mă, la bol­ta ceea mări­oa­că, la mall, am picat tomna cînd să deș­chi­dea zile­le la mîn­ca­rea tur­ceas­că, baje dra­cu’ lem­ne în șal­va­rii lor! Mă, mîn­că­ri­mi felu­ri­te, boga­tă bucă­ta­rie, da’ fără porc, la ei porcu’ nu func­țio­nea­ză ca la noi.

Sec­to­rul de dul­ciur, aco­lo o fost băta­ia peș­te­lui: O fo vini­tă și ofi­ci­a­li­tăți, per­soa­ne ori­fi­ci­a­le, poli­ti­ceni. Raha­tul lor e mai ieftin ca raha­tul nos­tru, dar ce rahat au ăia și ce rahat facem noi! Să vezi cum stă­tea puli­ti­cie­nii să mănîn­ce rahat cu miez de nucă și de diver­se culori maro. Mamă, cum puneau rahat, pe șest, cum fac mereu, să duce la nevas­tă în pun­gă și copii lor. Avea dum­ne­a­lor o înde­mî­na­re de băgat rahat sub nas, tătă sti­ma și mîn­dria, cît rahat în Româ­nia! Asta nu se înva­ță ușor, dar cînd ț‑ai intrat în mîna, mînci rahat de mai mare dra­gul!

Pe cînd am ajuns noi mai ierea niș­te tur­tă dul­ce, da’ nu‑ș ce fras de tur­tă ierea că scria pe eti­che­ta di pe cio­lo­fan “Made în Chi­na”.

Mi‑o plă­cut de-on bucă­tar chi­nez, unu mitu­luț și dodo­loț, cum îi coman­da pe găl­be­ji­ții ăia ce‑l aju­tau: “țe piț­ta mumu ta fați, ma, cîcat cu ochi?” Bag-sama, ăsta o ser­vit mult pă Lito­ral, alt­fel nu se espli­că”.

MN: Scri­e­ri­le spu­moa­se, cari­ca­tu­ral-aci­de ale umo­ris­tu­lui clu­jean Cor­nel Udrea, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi re/văzute AICI.


Man­ga­lia News, 25.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply