Congresul extraordinar al PSD este organizat online. Social-democraţii îşi aleg astăzi conducerea

0
251

Con­gre­sul extra­or­di­nar al PSD de sâm­bă­tă este orga­ni­zat onli­ne, de la ora 10:00, în cur­sa pen­tru şefia par­ti­du­lui fiind înscri­şi Mar­cel Cio­la­cu, actu­a­lul lider inte­ri­mar şi fos­tul minis­tru, Eugen Teo­do­ro­vici.

Votul va fi secret, cu bule­ti­ne, pro­ce­se­le ver­ba­le urmând a fi trans­mi­se la cen­tru. Cen­tre­le teri­to­ri­a­le vor fi dota­te cu apa­ra­tu­ră audio-video pen­tru trans­mi­te­rea live a con­gre­su­lui, iar toţi par­ti­ci­panţii vor avea acces pe ecra­ne la ima­gi­ni­le din cele­lal­te cen­tre.

La con­du­ce­rea PSD can­di­dea­ză actu­a­lul lider inte­ri­mar al par­ti­du­lui, Mar­cel Cio­la­cu, şi sena­to­rul Eugen Teo­do­ro­vici — sin­gu­rul par­la­men­tar soci­al-demo­crat care n‑a sem­nat moţiu­nea de cen­zu­ră împo­tri­va Guver­nu­lui.

Teo­do­ro­vici a acu­zat că exis­tă un docu­ment al con­du­ce­rii par­ti­du­lui ”în care apa­re foar­te clar” ca, din­tre cele două can­di­da­turi pen­tru şefia par­ti­du­lui, să fie accep­ta­tă doar una — cea a lide­ru­lui inte­ri­mar al for­ma­ţiu­nii, docu­men­tul fiind adop­tat.

Nu ştiu dacă aţi văzut un docu­ment trans­mis către con­gres, un desfă­şu­ră­tor, în care apă­rea foar­te clar că, din cele două, să accep­te o sin­gu­ră can­di­da­tu­ră — cea a dom­nu­lui Cio­la­cu — şi asta a rezul­tat ca urma­re a deci­zi­i­lor din CEx-ul de astăzi, din 19. Este o regie foar­te cla­ră. Cred că şi Ceau­şes­cu, când şi‑a simţit sfârşi­tul, a făcut la fel, din păca­te pen­tru PSD, a decla­rat Teo­do­ro­vici, mier­curi, la sedi­ul PSD.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe stirileprotv.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply