Ce-ar fi dacă, zilnic, s‑ar raporta din judeţe, nu numai numărul de noi infectări, ci şi producţia de lapte, numărul de kilometri de şosea modernizată, sau de locuri de muncă nou create? (Sorin Pâslaru, ZF)

0
314

Din 9 mar­tie până în pre­zent, cel mai urmă­rit indi­ca­tor din Româ­nia este numă­rul de noi infec­ta­ţi, mai impor­tant decât cur­sul valu­tar sau ROBOR, din păca­te.

Asta e situ­a­ţia şi va mai dura. Însă ce ne‑a adus aceas­tă încer­ca­re este rele­vanţa însem­nă­tă­ţii fap­tu­lui de a vedea lumea prin indi­ca­tori. Este de fapt ceea ce lip­seş­te soci­e­tă­ţii româ­neşti pen­tru a fi pe dru­mul cel bun în toa­te dome­ni­i­le de acti­vi­ta­te. Când auzi dimi­nea­ţa la radio: „În judeţul Buzău au fost astăzi 27 de cazuri de noi infe­cţii, cu una mai mult decât ieri, s‑a des­co­pe­rit un nou focar la insti­tu­ţia x sau y”, nu poţi să nu te întrebi:

Ce-ar fi dacă ai auzi în fie­ca­re zi, sau o dată pe săp­tămâ­nă, ce se întâm­plă în fie­ca­re judeţ cu pro­du­cţia de lap­te, cu numă­rul de kilo­me­tri de şose­le moder­ni­za­te, cu numă­rul de şcoli, cu numă­rul de sala­ri­a­ţi, sau cu evo­lu­ţia sala­ri­u­lui mediu net?

Con­ti­nu­a­rea, pe zf.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply