Anul acesta, Ziua Marinei NU se sărbătorește în Portul Turistic Mangalia, din cauza pandemiei

0
444

În fie­ca­re an, data de 15 August mar­chea­ză Ziua Mari­nei, un eve­ni­ment impor­tant săr­bă­tori în Dobro­gea, dar nu numai.

Din nefe­ri­ci­re, din cau­za situ­a­ți­ei actu­a­le cau­za­tă de pan­de­mia de coro­na­vi­rus și a măsu­ri­lor impu­se de auto­ri­tăți, pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție, dar mai ales dis­tan­ța­rea fizi­că, la Man­ga­lia, în Por­tul Turis­tic din muni­ci­piu, nu se va mai ține acest eve­ni­ment mult aștep­tat de locu­i­tori.

Ast­fel, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a făcut o pos­ta­re pe pagi­na sa de Face­bo­ok, în care anun­ță acest lucru.

Ca urma­re a măsu­ri­lor de sigu­ran­ță sani­ta­ră, impu­se de sta­rea de aler­tă, la nivel națio­nal, anul aces­ta vor fi anu­la­te fes­ti­vi­tă­ți­le pri­le­ju­i­te de Ziua Mari­nei, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia. Este un eve­ni­ment cu tra­di­ție, în ora­șul nos­tru, pe care îl orga­ni­zăm în fie­ca­re an, însă creș­te­rea alar­man­tă a numă­ru­lui de infec­tări cu COVID-19 ne obli­gă să punem sănă­ta­tea popu­la­ți­ei pe pri­mul plan. Cu sigu­ran­ță, anul vii­tor vom relua tra­di­ția aces­tui eve­ni­ment atât de îndră­git, dedi­cat Zilei Mari­nei Româ­ne”, se ara­tă în pos­ta­rea pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 14,08.2020. (sur­se: Radu Cris­ti­an pe Fb; pre­sa jud).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply