Planul Național de Investiții și Relansare Economică a fost prezentat de Guvernul României. Ce prevede acest DOCUMENT

0
384

Miercuri a fost lansat Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică. În secțiunea „Documente”, puteți vizualiza integral programul.

Prognoza evoluţiei PIB pentru anul 2020 a luat în considerare efectele pandemiei COVID-19
Guvernul a prezentat, miercuri, Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, într-un eveniment la care au fost prezenţi preşedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban şi membrii Cabinetului.

În secțiunea „Documente”, puteți citi, integral, Planul Național de Investiții și Relansare Economică.

Prezentăm rezumatul documentului intitulat “Reclădim România”:

“RECLĂDIM ROMÂNIA.

PLANUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII ŞI RELANSARE ECONOMICĂ.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Schimbarea paradigmei de dezvoltare.

Criza sanitară şi economică provocată de pandemia globală cu COVID-19 a arătat vulnerabilităţile României determinate de modelul de dezvoltare promovat de guvernările anterioare.

Doar prin intervenţia promptă şi susţinută a Guvernului şi prin conformarea voluntară a românilor la măsurile adoptate de autorităţi, răspândirea infecţiilor cu coronavirus a fost limitată şi controlată eficient iar economia a fost salvată de la colaps prin măsuri de sprijin pentru companii şi angajaţi.

Modelul de dezvoltare a României bazat doar pe consumul populaţiei, determinat de politicile pro-ciclice ale guvernărilor anterioare, trebuie schimbat într-un nou model de creştere economică axat pe:
– stimularea şi dezvoltarea capitalului autohton şi a competitivităţii companiilor româneşti
– investiţii în domenii strategice ale infrastructurii publice
– transformarea digitală a economiei şi a administraţiei publice
– pregătirea economiei pentru noua revoluţie tehnologică
– tranziţia către o economie durabilă.

Obiectivul noului model de dezvoltare economică promovat de Guvern: realizarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media UE27, la orizontul anului 2025

Context

EVOLUŢII MACROECONOMICE ŞI POLITICI ADOPTATE ÎN CONTEXTUL COVID-19

Evoluţii macroeconomice în contextul COVID-19

În vederea depăşirii efectelor negative ale pandemiei şi creşterii rezilienţei economice, Guvernul a alocat resursele necesare pentru intervenţia împotriva COVID-19, cât şi pentru susţinerea activităţii economice (plata şomajului tehnic pentru salariaţi şi alţi profesionişti şi facilităţi fiscale şi bugetare pentru domeniile economice afectate).

Prognoza evoluţiei PIB pentru anul 2020 a luat în considerare efectele pandemiei COVID-19, măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, comportamentul consumatorilor, precum şi intervenţiile în domeniul medical. Ca urmare, se aşteaptă ca Produsul Intern Brut al României să se reducă cu 1,9%, în termeni reali, în anul 2020.

Riscurile asupra dinamicii economice sunt preponderent de natură externă, economia României fiind strâns dependentă de situaţia schimburilor comerciale cu Zona Euro la nivelul unor activităţi din industrie cu valoare adăugată ridicată.

Probabilitatea unei reveniri cu întârziere a activităţii industriale va fi principalul factor care ar putea conduce la o dinamică negativă a PIB-ului în ultimele două trimestre, concomitent cu o scădere mai accentuată la nivel anual.

O revenire a pandemiei va afecta perspectivele de creştere şi va cauza daune semnificative companiilor şi locurilor de muncă, ceea ce reclamă un stimulent fiscal şi economic rapid şi direcţionat, coordonat la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, pentru a limita efectele crizei şi pentru a impulsiona relansarea economică.

Politici fiscale şi bugetare de sprijin în contextul COVID-19

Principalele măsuri fiscale şi programe economice de sprijin adoptate de Guvern pentru a limita efectele negative provocate de criza determinată de pandemia COVID-19:
– Credite cu garanţii de stat şi dobândă subvenţionată pentru investiţii şi capital de lucru cu un plafon de 15 mld. lei prin programul IMM Invest (cca. 40.000 de beneficiari);
– Amânarea la plată a ratelor bancare pentru o perioadă de 9 luni pentru persoanele fizice şi juridice afectate de criza COVID-19 (cca. 300.000 beneficiari);
– Bonificaţii pentru plata impozitelor pentru companii şi persoane fizice, suspendarea obligaţiilor fiscale şi bugetare pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, reeşalonarea datoriilor bugetare după 31 decembrie 2020, scutirea de unele impozite specifice pentru industriile afectate, suspendarea popririlor şi executărilor silite, rambursarea TVA cu control ulterior, plata concediilor medicale restante etc. – Impact: 15 mld. lei.
– Amânarea la plată a ratelor bancare, chiriilor şi utilităţilor pentru companiile afectate de criza COVID-19 în baza certificatului pentru situaţii de urgenţă (cca. 30.000 de beneficiari);

Programe de susţinere şi protejare a locurilor de muncă afectate de criza COVID-19

Plata şomajului tehnic de până la 75% din salariu mediu brut pe lună de la bugetul de stat pentru angajaţii companiilor afectate de criză şi pentru alţi profesionişti cu activitatea întreruptă temporar (1,3 mil. beneficiari/ impact: 4 mld. lei)

– Numărul total de suspendări ale contractelor de muncă ca efect al pandemiei de SARS CoV-2 a fost de 1.495.111 în perioada 16.03.2020 – 01.06.2020.

Plata şomajului tehnic de către Guvern a salvat locurile de muncă şi veniturile românilor în perioada de criză, cu efecte benefice pentru susţinerea consumului din economie şi pentru disponibilităţile de capital ale companiilor.

– La data 15.03.2020, numărul total al contractelor de muncă active era de 6.547.962, iar la data 01.06.2020 numărul contractelor de muncă active era de 6.439.494.

Începând cu 1 iunie, pentru reluarea activităţii angajaţilor care au fost în şomaj tehnic pentru cel puţin 15 zile, Guvernul susţine 41,5% din salariul brut pentru o perioadă de 3 luni (cca. 750.000 beneficiari/ Impact – 3,35 mld. lei).

Plan de Relansare Economică

GRANTURI DE SPRIJIN PENTRU COMPANII

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru şi investiţii

Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi:

– Valoare grant: 2000 euro/SRL fără salariaţi; toate domeniile; cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillităţi; număr beneficiari: 50.000; buget: 100 mil. euro

Schema de ajutor pentru activităţi de comerţ şi servicii afectate de COVID-19

– Finanţarea chiriilor pentru perioada în care desfăşurarea activităţii comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni. Buget: 160 mil. lei.

Capital de lucru pentru repornirea activităţilor economice pentru IMM-uri:

– Valoare grant: max. 125.000 euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; buget: 350 mil. euro.

Granturi pentru investiţii şi pentru reconversia economică a IMM-urilor:

– Valoare grant: 50.000 – 200.000 euro; domenii: industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcţii, transport, turism, confecţii; cheltuieli: producţie, achiziţia de echipamente, utilaje, tehnologii; buget: 550 mil. euro.

Programe de finanţare nerambursabilă pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor

Granturi pentru investiţii pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operaţional Regional – Axa 2.1:
– Grant: max. 200.000 euro; Buget alocat: 117 mil. euro; Supracontractare: 130 mil. euro;

Granturi pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operaţional Regional – Axa 2.2:
– Grant: 200.000 – 1.000.000 euro; Buget (alocare iniţială şi supracontractare): 450 mil. euro

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanţarea investiţiilor mari în creşterea productivităţii prin Programul Operaţional Regional:
– Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro; Buget (alocare iniţială şi supracontractare): 550 mil. euro

Granturi pentru iniţiative antreprenoriale inovative şi digitalizarea companiilor

Granturi pentru start-up-uri pentru studenţi în domenii competitive şi inovative:
– Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create. Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Naţională de Competitivitate a României şi în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare; Buget: 150 mil. euro

Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor
– Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice; Buget: 150 mil. euro

Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP)
– Obiectivul schemei este finanţarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri

Finanţarea programelor de educaţie digitală a angajaţilor pentru IMM-uri
– Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Buget: 30 mil. euro

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii şi a industriei agro-alimentare

Finanţarea depozitelor de comercializare a produselor agricole
– Obiectiv: construcţia a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea şi comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiţiei: 120 mil. euro.

Granturi pentru achiziţia de echipamente pentru irigaţii
– Achiziţia de kit-uri pentru irigaţii – 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.

Granturi de finanţare pentru antreprenoriat rural
– Obiectiv: sprijinirea directă a activităţilor de procesare şi de distribuţie a produselor agricole obţinute de micii producători; Valoare grant:40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create; Buget: 200 mil. euro.

Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat:
– Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara graniţelor în scopul reîntoarcerii în ţară a celor cu experienţă şi formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract cu suprafaţă de maxim 50 de ha, aparţinând domeniului public sau privat al statului.

Programe de finanţare pentru investiţii noi şi pentru relocarea companiilor în România

Schema de ajutor de stat pentru investiţii noi (greenfield)
– Obiectiv: Stimularea şi atragerea investiţiilor noi cu impact major în economie prin finanţarea de proiecte de investiţii, inclusiv investiţii de tip greenfield.
– Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiţie; Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023.

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională
– Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea de noi locuri de muncă.
– Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiţie; Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025.

Plan de Relansare Economică
SCHEME DE GARANTARE ŞI INSTRUMENTE DE ASIGURARE A LICHIDITĂŢII

Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru şi investiţii

Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru şi investiţii pentru IMM-uri

– Credite garantate de stat în proporţie de 80% sau 90% şi dobândă subvenţionată 100% a creditelor de investiţii şi creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii. Plafon: 15 mld. lei; Număr beneficiari: 40.000.

Garanţii de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru şi investiţii

– Garanţii, în numele şi în contul statului, acoperind necesarul de garantare în proporţie de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei. Plafon: 8 mld. lei; Număr beneficiari: 600.

Programe de garantare pentru asigurarea lichidităţii companiilor

Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor)

– Prin acest program se urmăreşte stimularea expunerii la risc a asigurătorilor şi facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial.

– În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător. Plafon alocat: 1 mld. lei.

Program de garantare a finanţărilor de tip factoring cu regres şi scontarea efectelor de comerţ

– Obiectiv: acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabileşte prin corelare cu valoarea finanţărilor de tip factoring/operaţiuni de scontare.

– Valoarea unei facilităţi de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.

Program de garantare a leasing-ului de echipamente şi utilaje

– Obiectiv: garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o finanţare non-bancară.

– Vor fi acordate finanţări până la o limită maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

Plan de Relansare Economică
INSTRUMENTE FINANCIAR-BANCARE DE CREŞTERE A CAPITALIZĂRII ŞI DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR

Citiți continuarea în ziuaconstanta.ro.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply