Mangalia — Fântâna arteziană în trepte de pe faleză a fost reabilitată și repusă în funcțiune [VIDEO]

0
254

Fân­tâ­na arte­zi­a­nă în trep­te de pe fale­za din Man­ga­lia a fost de curând rea­bi­li­ta­tă. Acum, turi­ş­tii şi locu­i­to­rii Man­ga­li­ei se pot bucu­ra de ea.

Fân­tâ­na s‑a aflat în pro­ces de moder­ni­za­re şi rea­bi­li­ta­re, iar înce­pând de sâm­bă­tă, 4 iulie, a fost repu­să în fun­cţiu­ne. Acest lucru a fost anu­nţat de pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, pe pagi­na sa de soci­a­li­za­re.

”Spre bucu­ria tutu­ror, fân­tâ­na arte­zi­a­nă în trep­te, de pe Ale­ea Tei­lor, a fost rea­bi­li­ta­tă și repu­să în func­țiu­ne. Spe­răm să ne bucu­răm de ea o peri­oa­dă cât mai înde­lun­ga­tă, de acum înco­lo!”, a pre­ci­zat edi­lul.


Man­ga­lia News, 06.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele