Accident rutier, în zona gării din Mangalia. Un pieton rănit

0
273

Acci­dent ruti­er în Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța. În urmă cu câte­va momen­te, Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Dobro­gea a fost soli­ci­tat să inter­vi­nă în Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța.

Din pri­me­le infor­ma­ții, este vor­ba des­pre un acci­dent ruti­er pro­dus în zona gării.

În urma impac­tu­lui, un pie­ton a fost rănit. Vic­ti­ma este con­ști­en­tă.


La locul acci­den­tu­lui au fost tri­mi­se echi­pa­je medi­ca­le de prim aju­tor pre­cum și echi­pa­je ale Poli­ți­ei Ruti­e­re, pen­tru a sta­bili cu exac­ti­ta­te cau­ze­le și cir­cum­stan­țe­le în care a avut loc eve­ni­men­tul.


Man­ga­lia News, Marți, 28.07.2020. (sur­sa: ZIUA de Con­stan­ța; foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply