Polaris M Holding — 🌲🌿 In fiecare an, pe data de 5 iunie, sărbătorim Ziua Mondială a Mediului Inconjurător

0
163

👉 Dacă nu în fie­ca­re zi a anu­lui, cel puțin în aceas­tă zi, actiu­ni­le noas­tre ar tre­bui să se îndrep­te mai mult spre pro­te­ja­rea mediu­lui încon­ju­ră­tor.

🚮 Un prim pas poa­te fi arun­ca­rea amba­la­ju­lui de la cio­co­la­ta / Pet la cosul de gunoi. Daca ne schim­bam ati­tu­di­nea, res­tul vine de la sine, si in acest mod putem imbu­na­tati cali­ta­tea vie­tii noas­tre si, in ace­la­si timp, nu vom com­pro­mi­te vii­to­rul copi­i­lor nos­tri. Aceas­ta poa­te fi cea mai impor­tan­ta mos­te­ni­re pe care le‑o lasam, un mediu curat care sa le asi­gu­re sana­ta­tea pe vii­tor.

🌲🌞 Auzim des expre­sii pre­cum: ”Cum o sa sal­vezi tu lumea sin­gur?” / ”Daca el arun­ca pe jos, eu de ce sa nu arunc?” / ”Ori­cum nu o sa se schim­be nimic, daca arunc numai eu la coș”/ si ast­fel deve­nim nepa­sa­tori fata de medi­ul incon­ju­ra­tor.

❗️Este foar­te impor­tant sa redu­cem impac­tul nega­tiv pe care noi, ca indi­vizi, il avem asu­pra mediu­lui incon­ju­ra­tor si sa inte­le­gem ca SCHIMBAREA ince­pe mai intai cu noi‼️

➡️Cele mai intal­ni­te tipuri de polu­a­re:

1️⃣ ‼️🚲 POLUAREA AERULUI. Putem imbu­na­tati cali­ta­tea aeru­lui pe care‑l res­pi­răm, daca ale­gem sa folo­sim bici­cle­ta in detri­men­tul masi­nii per­so­na­le. 🛴

2️⃣ ‼️ 🐿 POLUAREA SOLULUI. Putem com­ba­te polu­a­rea solu­lui daca REUTILIZAM sau RECICLAM mate­ri­a­le­le care se afla deja in gos­po­da­ria noas­tra. 🍄

♻️Tre­bu­ie sa redu­cem cat mai mult can­ti­ta­tea de plas­tic pe care o folo­sim deo­a­re­ce plas­ti­cul se des­com­pu­ne in sute de ani.

De exem­plu, daca mer­geti la sala de sport, in loc sa cum­pa­rati, de fie­ca­re data, o sti­cla de plas­tic cu apa, puteti folo­si o sti­cla reu­ti­li­za­bi­la pe care o puteti reum­ple. Este mai ieftin si, in plus, pro­te­jati medi­ul incon­ju­ra­tor.

♻️ Ina­in­te sa arun­cam plas­ti­cul, tre­bu­ie sa ne gan­dim daca‑l putem refo­lo­si. De exem­plu: putem folo­si PET-uri­le pe post de ghi­ve­ce, sfes­ni­ce eco si ide­i­le pot fi neli­mi­ta­te.

♻️ Plas­ti­cul tre­bu­ie reci­clat. Dese­u­ri­le reci­cla­bi­le tre­bu­ie colec­ta­te in con­tai­ne­re­le spe­cial des­ti­na­te aces­tor dese­uri. Se pot obti­ne, din plas­tic reci­clat: covoa­re, juca­rii, imbra­ca­min­te etc.

3️⃣ ‼️ 🐬🐟POLUAREA APEI cu dese­uri plas­ti­ce duce la moar­tea anu­a­la a mili­oa­ne de ani­ma­le, deo­a­re­ce aces­tea inghit bucati de plas­tic, pe care le con­fun­da cu man­ca­rea.🦅

#mediu­cu­rat #impre­u­na #medi­u­sa­na­tos


Man­ga­lia News, 05.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply