Petre Urziceanu, primarul orașului Negru Vodă: Se vor asfalta drumurile din interiorul localităților Darabani și Vâlcelele

0
96

Petre Urzi­cea­nu: In aten­tia locu­i­to­ri­lor din Dara­bani si Val­ce­le­le!

”Vineri, 26.06.2020, am sem­nat con­trac­tul de exe­cu­tie a lucra­ri­lor pri­vind pro­iec­tul de moder­ni­za­re prin asfal­ta­re a dru­mu­ri­lor din inte­ri­o­rul loca­li­ta­ti­lor Dara­bani si Val­ce­le­le.

Pro­iec­tul ”Moder­ni­za­re dru­muri in inte­ri­o­rul loca­li­ta­ti­lor Sat Dara­bani si Sat Val­ce­le­le UAT Negru Voda” a pri­mit finan­ta­re guver­na­men­ta­la in valoa­re de 13.509.705 lei.

Iata ca dupa cati­va ani de mun­ca la dosa­re, stu­dii, avi­ze si docu­men­ta­tii teh­ni­co-finan­ci­a­re, se vad rezul­ta­te­le.

Pe stră­zi­le enu­me­ra­te mai jos, ast­fel de lucrări nu au mai fost exe­cu­ta­te nici­o­da­tă.
In maxim 30 de zile vor ince­pe lucră­ri­le, efec­tiv”.


Man­ga­lia News, 28.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele