Peste 10.400 de pachete cu țigări de contrabandă, descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Midia | FOTO VIDEO

0
207

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stanţa, au des­co­pe­rit în Por­tul Midia, pes­te 10.400 de pache­te cu țigări de con­tra­ban­dă, eva­lu­a­te la apro­xi­ma­tiv 143.000 lei.

În data de 20.06.2020, în jurul orei 20.00, un poli­țist de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, aflat în exer­ci­ta­rea atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu, a depis­tat în zona Por­ții de acces nr. 2 a Por­tu­lui Midia, un auto­tu­rism înma­tri­cu­lat în Româ­nia, la vola­nul căru­ia se afla cetă­țea­nul român, O.R., în vâr­stă de 46 de ani, domi­ci­li­at pe raza judeţu­lui Con­stan­ța.

În urma con­tro­lu­lui efec­tu­at, în inte­ri­o­rul auto­tu­ris­mu­lui, a fost des­co­pe­ri­tă can­ti­ta­tea de 3.000 pache­te cu ţigări de con­tra­ban­dă, dife­ri­te mărci.

În con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stan­ța, au efec­tu­at un supra­con­trol la bor­dul unei nave sub pavi­li­on Pana­ma, acos­ta­tă în data de 19.06.2020 în Șan­ti­e­rul Naval Midia. În urma con­tro­lu­lui la bor­dul navei au fost des­co­pe­ri­te alte 7.450 pache­te cu țigări de con­tra­ban­dă.

La inven­ta­ri­e­rea bunu­ri­lor, a rezul­tat can­ti­ta­tea tota­lă de 10.450 pache­te cu țigări, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 143.000 lei, care a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­fis­că­rii.

În cau­ză sunt cer­ce­tați un cetă­țean roman și doi cetă­țeni sirieni, mem­brii ai echi­pa­ju­lui navei, pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă, urmând a fi dis­pu­se măsu­ri­le lega­le care se impun.

VIDEO:


Man­ga­lia News, 22.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply