Ovidiu Sorin Cupșa — Călător prin Timp

0
236

Sunt Om și curg. Mă scurg prin Timp,
Cli­pă cu cli­pă, an cu an,
Urmând un unic Mare Plan,
Spre-ace­lași veș­nic Ano­timp.

Sunt și Răs­puns și Între­ba­re,
Sunt Efe­me­rul din Etern;
Eu invoc Rai­ul în Infern,
Și sunt Mișcarea‑n Nemiș­ca­re.

Sunt Om. Sunt Crez și Rațiu­ne,
Sunt Simț și dau Vie­ții mers;
Sunt Uni­vers în Uni­vers
Și Exis­ten­ța mea‑i minu­ne.

Sunt cel năs­cut în fie­ca­re
Copil ce are un Des­tin.
Memo­ria Lumii o‑ntrețin,
Atunci când tot în juru-mi moa­re.

Sunt Om — ire­ver­si­bil Timp!
Per­pe­tuu curg, mă scurg prin tine.
Și ori­ce Om trăiește‑n mine
Ace­lași veș­nic Ano­timp…

Ovi­diu Sorin Cup­șa, 26 iunie 2020.


MN: Îi urăm din toa­tă ini­ma Sănă­ta­te și Ani Mulți, feri­ciți, cu bucu­rii, ală­tu­ri de minu­na­ta sa fami­lie, dra­gu­lui nos­tru pri­e­ten și cola­bo­ra­tor Ovi­diu Sorin Cup­șa, acum, când ”bate” la ușa Semi­cen­te­na­ru­lui!

Din­tre scri­e­ri­le sale pli­ne de sub­stan­ță, vă reco­man­dăm să citiți AICI câte­va arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 26.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply