MANGALIA: Vineri, 26 iunie, a început dezinsecția terestră, în oraș și stațiuni!

0
141

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia dema­rea­ză, înce­pând cu data de vineri, 26 iunie, între ore­le 22:00–04:00, o cam­pa­nie de dez­in­se­cţie teres­tră pen­tru prevenirea/combaterea efec­te­lor nedo­ri­te pro­du­se de înmul­ți­rea dău­nă­to­ri­lor.

Sus­tan­țe­le insec­ti­ci­de vor fi uti­li­za­te pen­tru dez­in­sec­ția pomi­lor și a vege­ta­ți­ei, atât în oraș, cât și în sta­țiuni, cu pre­că­de­re în zona locu­in­țe­lor, zona cen­tra­lă, pe dru­mu­ri­le de acces din aria imo­bi­le­lor situ­a­te în sta­țiu­nea Nept­un-Olimp. Ope­ra­ţiu­nea de dez­in­se­cţie va fi rea­li­za­tă de fir­ma de salu­bri­za­re „Pola­ris”, care va tra­ta toa­te zone­le şi spa­ţi­i­le verzi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiuni folo­sind sub­stan­ța Del­ta­tim Plus, sub­stanţă avi­za­tă de Inspec­to­ra­tul de Sănă­ta­te Publi­că Bucu­reşti.

Cu aceas­tă oca­zie, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei înş­ti­inţea­ză api­cul­to­rii şi seri­ci­cul­to­rii din loca­li­ta­te şi sta­ţiuni să îşi pro­te­je­ze fami­li­i­le de albi­ne şi cres­că­to­ri­i­le de viermi de măta­se de sub­stanţe­le insec­ti­ci­de dis­tri­bu­i­te în toa­te zone­le verzi ale dome­ni­u­lui public.

În cazul în care con­di­ţi­i­le meteo sunt nefa­vo­ra­bi­le (ploa­ie, vânt puter­nic etc.) acţiu­nea se amâ­nă şi se va desfă­şu­ra la o dată ulte­ri­oa­ră care va fi comu­ni­ca­tă în timp util.


Man­ga­lia News, 25.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele