TOP 10 — Cele mai citite articole publicate de Mangalia News, în cei opt ani de la lansare

0
471

TOP 10 — Cele mai citi­te arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, în cei opt ani de la lan­sa­re.

Dragi citi­tori, dragi pri­e­te­ni,

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat, până astăzi, 19.820 de arti­co­le. Din­tre aces­tea, am ales, cu spri­ji­nul Goo­gle Ana­ly­tics, pe cele situ­a­te pe pri­me­le 10 locuri, având în vede­re numă­rul de vizu­a­li­zări. Iată care este 

TOPUL celor mai citi­te 10 arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News:

1. STABILOPODUL — O inven­ție româ­neas­că pe care nu avem drep­tul s‑o igno­răm! — 88.688 vizu­a­li­zări direc­te pe site. 

2. Mili­ta­rii pen­sio­nari cuce­resc în instan­ță aju­toa­re­le pre­vă­zu­te de Legea nr. 284/2010. INTERVIU cu avo­ca­tul FLORIN RĂICAN - 77.081 vizu­a­li­zări direc­te pe site.

3. Anti­bi­o­ti­ce Iași a relu­at pro­duc­ția de Mol­damin - 40.639 vizu­a­li­zări direc­te pe site.

4. Web­cam LIVE Lito­ral — 45.352 vizu­a­li­zări direc­te pe site.

5. Web­cam LIVE Nept­un-Olimp35.664 vizu­a­li­zări direc­te pe site.

6. Cum se făcea pla­jă la mare acum 133 de ani - 32.562 vizu­a­li­zări.

7. Nota 5 la Mate… - 23.121 vizu­a­li­zări direc­te pe site.

8. Mihai Cuba­niţ – zida­rul care face case din pia­tră - 22.429 vizu­a­li­zări.

9. CUM E CORECT? Când se scrie „vi” și când se scrie „vii”? - 16.760 vizu­a­li­zări direc­te pe site.

10. Să râdem cu Hora­țiu Mălăe­le. Decla­ra­ția unui zidar pățit [VIDEO] — record de vizu­a­li­zări pe luna apri­lie 2020.

CLASAMENT CATEGORII MANGALIA NEWS:

MN: Vă reco­man­dăm să citiți și alte arti­co­le infor­ma­ti­ve, la rubri­ca SPECIAL.

 


Man­ga­lia News, 09.05.2020


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply